You are here: Home > Przedszkole > UWAGA – AKTUALNE DLA RODZICÓW!

UWAGA – AKTUALNE DLA RODZICÓW!

Szanowni Państwo!

Istnieje możliwość ponownego otwarcia przedszkola.

Rodzice pracujący, którzy nie mogą sprawować opieki bezpośredniej i nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu, powinni się skontaktować telefonicznie z sekretariatem przedszkola

w dniu 13.05.2020 (środa)  w godzinach od 8.00 – 13.00

tel. 12 425 27 04 (dotyczy budynku przedszkola przy al. Kasztanowej 6)

tel. 12 429 74 12 (dotyczy budynku przedszkola przy ul. Jodłowej 23)

 

Dzieci do placówki będą przyjmowane na podstawie poniższych kryteriów:

  1. Oboje rodzice pracują – wykonują pracę na terenie jednostki organizacyjnej pracodawcy i nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu (kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko).
  2. Przynajmniej jeden z pracujących rodziców wykonuje pracę:
  3. a) w systemie ochrony zdrowia realizując zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
  4. b) w służbach mundurowych realizując zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
  5. c) handlu i przedsiębiorstwach produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

Jednocześnie informujemy, że rodzice są zobowiązani do dostarczenia aktualnych zaświadczeń od pracodawcy o wykonywanej pracy na terenie jednostki pracodawcy i nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu 

do 14.05.2020 (czwartek) w godz. 8.00 – 15.00

do sekretariatu przedszkola przy al. Kasztanowej 6 lub przy ul. Jodłowej 23

Komentuj