Oddziały przy ul. Jodłowej 23

SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE NR 78
ODDZIAŁY W PRZEGORZAŁACH
30 – 252 KRAKÓW, UL. JODŁOWA 23
TEL. 012 429 74 12

Dyrektor: Małgorzata Taboła
Zastępca dyrektora: Justyna Bodzenta

 

Przedszkole znajduje się na Przegorzałach na skraju Lasku Wolskiego, w pobliżu ogrodu zoologicznego, Kopca Piłsudskiego, Kopca Kościuszki, Bielan. Podczas spacerów i wycieczek dzieci korzystają z uroków pięknego krajobrazu, a szczególnie czystego otoczenia. Wiele czasu spędzają w naszym dwupoziomowym ogrodzie przedszkolnym, bawiąc się na ekologicznym, drewnianym sprzęcierekreacyjnym.

 

Na zdjęciu: fragment ogrodu przedszkolnego.

Wykwalifikowana kadra nauczycielska wspomaga i ukierunkowuje rozwój dzieci, zapewniając każdemu z nich szansę na sukces. W ofercie edukacyjnej proponuje m. in. metody stymulujące aktywność przedszkolaków:

 • „Wprowadzenie dziecka w świat pisma” wg. I. Majchrzak,
 • aktywizowanie myślenia matematycznego m. in. w oparciu o „Dziecięcą matematykę” E. Gruszczyk – Kolczyńskiej,
 • Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz,
 • formy intensyfikujące zajęcia ruchowe i ćwiczenia relaksacyjne (m. in. zabawy tropiące, wykorzystanie metody R. Labana, C. Orffa, A. A. Kniessów, W. Sherborne, KLANZA – Pedagogika Zabawy),
 • wykorzystanie technik C. Freineta poprzez tworzenie swobodnych, dziecięcych tekstów

 

Ponadto, w zakresie działalności pedagogicznej, nauczyciele realizują opracowane przez siebie programy: adaptacyjny, zdrowotny: „Zdrowy skrzat – zdrowy świat”, profilaktyczny: „Bezpiecznie w domu, na ulicy, w przedszkolu”, oraz wychowawczy: „Księga Leśnych Skrzatów”.

Przedszkolaki mogą korzystać z zajęć dodatkowych:

 • gimnastyki korekcyjnej,
 • rytmiki,
 • zajęć na basenie,
 • języka angielskiego.

 

Przedszkole umożliwia dzieciom, nauczycielom i rodzicom spotkania ze specjalistami: psychologiem, logopedą. Przeprowadzane przez nich badania oraz odbywane konsultacje pomagają w rozpoznawaniu i właściwej ocenie możliwości rozwojowych wychowanków i ewentualnym podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej.

Rodziny naszych przedszkolaków mają możliwość czynnego uczestniczenia w życiu placówki. Proponujemy rodzicom różne formy kontaktów: zebrania ogólne, zebrania grupowe, rozmowy indywidualne, zajęcia otwarte organizowane przez nauczycieli, gazetkę ścienną, przedszkolne czasopismo „Echo Leśnych Skrzatów”, warsztaty prowadzone przez specjalistów.

Promując umiejętności i talenty artystyczne dzieci organizujemy różnorodne imprezy i uroczystości:

 • „Jestem Leśnym Skrzatem”: pasowanie nowo przyjętych przedszkolaków,
 • „Andrzejki w przedszkolu”: dzień wróżb i zabaw,
 • Mikołajki,
 • „Zasiądźmy przy wspólnej wieczerzy”: spotkanie wigilijne przy choince,
 • zabawę karnawałową,
 • Dzień Babci i Dziadka,
 • Dzień Mamy i Taty,
 • Dzień Dziecka,
 • zakończenie roku szkolnego: festyn w ogrodzie przedszkolnym

 

Na zdjęciu: festyn w przedszkolnym ogrodzie

 

Tradycją naszą są: ogniska, festyny, imprezy sportowe, konkursy rodzinne, wernisaże prac plastycznych dzieci i rodziców, wycieczki po Krakowie i poza miasto, wyjazdy na „zielone przedszkola”.
Wspierając twórcze działania dzieci w różnych dziedzinach aktywności artystycznej bierzemy udział w wielu konkursach plastycznych, muzycznych, teatralnych…
Wydajemy też własne czasopismo przedszkolne „Echo Leśnych Skrzatów” dla naszych dzieci i ich rodziców.

Na zdjęciu: pozdrowienia z krakowskiego ogrodu botanicznego.

Na zdjęciu: przedszkolaki w kopalni soli w Wieliczce

Na zdjęciu: w jaskini Nietoperzowej koło Jerzmanowic

A to wspomnienia z zielonego przedszkola.

 

 

Serdecznie zapraszamy!

Szczegółowe informacje
i zapisy:

Justyna Bodzenta (zastępca dyrektora)
tel. 012 429 74 12