Współpraca z rodzicami

Na zdjęciu: przygotowanie do Wielkanocy

Rodziny naszych przedszkolaków mają możliwość czynnego uczestniczenia w życiu placówki. Proponujemy rodzicom różnorodne formy kontaktów: zebrania ogólne, zebrania grupowe, rozmowy indywidualne, imprezy i uroczystości, zajęcia otwarte organizowane przez nauczycieli, gazetkę ścienną, przedszkolne czasopismo „Echo Leśnych Skrzatów” w przedszkolu na Jodłowej oraz na Kasztanowej, warsztaty prowadzone przez specjalistów.

Na zdjęciu: Bal Karnawałowy

Współpracując z rodzicami i najbliższym środowiskiem organizujemy dla dzieci i z ich udziałem różnorodne uroczystości:

~ Pasowanie na przedszkolaka
~ Andrzejki
~ Mikołajki
~ wieczerzę wigilijną
~ Jasełka
~ zabawę karnawałową
~ Dzień Babci i Dziadka
~ śniadanie wielkanocne
~ Dzień Mamy i Taty
~ Dzień Dziecka
~ zakończenie roku szkolnego – festyn w ogrodzie przedszkolnym

Na zdjęciu: Jasełka

Tradycją naszą są: ogniska, festyny, imprezy sportowe, konkursy rodzinne, wernisaże prac plastycznych dzieci i rodziców, wycieczki po Krakowie i poza miasto, wyjazdy na „zielone przedszkola”.

Na zdjęciu: przedszkolne śpiewanie Hymnu

Na zdjęciu: starszaki i jesienny wernisaż prac